seradelito

Introducir celulares en cárceles será tipificado como delito